โครงการการใช้ข้อมูลเปิดระดับเมืองเพื่อยกระดับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของ SMEs ระดับพื้นที่ (Applying Urban Open Data for digital SMEs Supply Chain)

Publish Year International Journal 4
2022 exTzu-Chia Chen, exFouad Jameel Ibrahim Alazzawi, exJohn William Grimaldo Guerrero, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAleksei Dorofeev, exAras masood Ismael, exAlim Al Ayub Ahmed, exRavil Akhmadeev, exAsslia Johar Latipah, exHussein Mohammed Esmail Abu Al-Rejal, "Development of Machine Learning Methods in Hybrid Energy Storage Systems in Electric Vehicles", Mathematical Problems in Engineering, ปีที่ 2022, ฉบับที่ special, มกราคม 2022, หน้า 1-8
2021 exTrisnowati Josiah, exArif Suhada, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHeppy Purbasari, exHussein Tuama Hazim, exAbdul Aziz Purnomo Shidiq, exTri Harsini Wahyuningsih, exIrina Yuryevna Potashova, exSurendar Aravindhan, "Optimization of the Location, Inventory and Routing of Capacity Vehicles with Interval Uncertainty", Industrial Engineering & Management Systems, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 654-661
2021 exJuhriyansyah Dalle, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGunawan Widjaja, exEgor Dudukalov, exA. Heri Iswanto, exElena Sergeevna Sergushina, "Route Optimization of Container Ships Using Differential Evolution and Gray Wolf Optimization", Industrial Engineering & Management Systems, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 662-671
2021 exIsmail Husein, exArif Suhada, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAndrej P. Peressypkin, exAnis Siti Nurrohkayati, exVo Hoang Ca , exHuynh Tan Hoi, exJohn William Grimaldo Guerrero, exM. Kavitha, "Scheduling for a Container Supply Chain to Minimize Costs Using the Meta-Innovation Approach", Industrial Engineering & Management Systems, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 662-671