การวิเคราะห์ความผิดปกติของหลังในผู้สูงอายุที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและเด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ช่วยในการทรงตัวและพัฒนาระบบการผลิต