ข้าวเพื่อสุขชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exNittaya Ruensuk, exBenjamas Rossopa, exChairat Channu, exWannakorn Intarasathit, exWaraporn Wongboon, exKriskamol Poathong, exKingkew Kunket, "Alternate Wetting and Drying (AWD) in Broadcast rice (Oryza sativa L.) Management to Maintain Yield, Conserve Water,and Reduce Gas Emissions in Thailand", Agricultural Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 116-130
2021 exNittaya Ruensuk, exBenjamas Rossopa, exChairat Channu, exKriskamol Paothong, exNoppadol Prayoonsuk, exPatcharaporn Rakchum, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Improving water use efficiency and productivity in rice crops by applying alternate wetting and drying with pregerminated broadcasting in farmers’ fields", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 119-130
2021 exUthomphon SAICHOMPOO, exPossawat NARUMOL, exPawat Nakwilai, exPeeranut THONGYOS, exAekchupong NANTA, exPatompong TIPPUNYA, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exTeerarat ITTHISOPONKUL, exNiranee BUERAHENG, exSulaiman Cheabu, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Breeding Novel Short Grain Rice for Tropical Region to Combine Important Agronomical Traits, Biotic Stress Resistance andCooking Quality in Koshihikari Background", Rice Science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, กันยายน 2021, หน้า 479-492