เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูงเอนกประสงค์ เพื่อผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร