ผลของรูปทรงและขนาดของนาโนพอร์ต่อประสิทธิภาพการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจจับมะเร็งชนิดนาโนพอร์

Publish Year International Journal 1
2020 exKetrat, S., exJaprung, D., inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Exploring how structural and dynamic properties of bovine and canine serum albumins differ from human serum albumin", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 98, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020