การส่งสัญญาณในดาวน์ลิงค์โนม่าด้วยหลายสายอากาศส่งและการป้อนกลับที่จำกัด

Publish Year International Journal 1
2020 exดร.กฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "On Optimizing Feedback-Rate Allocation for Downlink MIMO-NOMA With Quantized CSIT", IEEE Open Journal of the Communications Society, ปีที่ 1, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 1551-1570