การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการจัดสรรน้ำชลประทานในระบบส่งน้ำต้นแบบของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่