การพัฒนายางคอมพาวด์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สำหรับยางล้อรถบรรทุกด้วยการลดปริมาณวัสดุสังเคราะห์