โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัรฑ์หัตศิลป์ที่ตอบสนองเศรษฐกิจหมุนเวียน