การพัฒนาแผ่นนวดเท้าทำจากยางพาราเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมการออกกำลังกายในการเสริมสร้างสมรรถภาพการทรงตัว และการรับความรู้สึกที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2