กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563