การสร้างอักษรศิลป์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Calligraphy using Adversarial Generative Network", 2020 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence System (IoTaIS), 27 - 28 มกราคม 2020, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "English to Thai Calligraphy Style Transfer Using Deep Learning", 2021 IEEE Asia Conference on Information Engineering (ACIE), 29 - 30 มกราคม 2020, Sanya สาธารณรัฐประชาชนจีน