การทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาปรับปรุงต่อความต้านทาานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ

  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.อรอุบล ชมเดช

  • inดร.อรอุบล ชมเดช,inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์