การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเหลือทิ้งในการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสต้นทุนต่ำเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเสริมสุขภาพ