การทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมปฐพีของดินทรายผสมเศษยางรถยนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุธรณี