การวิเคราะห์ความระดับความหนักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมท ในนักกีฬาระดับชั้นเลิศ