การศึกษาเชิงทดลองของสมรรถนะเชิงความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ตัวสร้างการไหลหมุนควง

Publish Year International Journal 2
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Enhanced thermal performance in tubular heat exchanger contained with V-shaped baffles", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 116307-1-13
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer in a tube with combined V-winglet and twin counter-twisted tape", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 1
2020 exPanuwat Hoonpong, exAsst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Experimental study of thermal performance in a tubular heat exchanger using inclined perforated vortex rings", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 148-157