การประเมินความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า