การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตด้วยโปรตีนจากพืช

Publish Year International Trademark 5
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตเมล็ดฟักทองแบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตเมล็ดฟักทองแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021