การให้น้ำอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย