การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขับขี่บนพื้นถนนสามประเภท

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An ANALYSIS OF VIBRATION for A GASOLINE-ENGINE CAR DRIVING ON THREE TYPES OF ROADS", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 20, ฉบับที่ 80, เมษายน 2021, หน้า 29-35
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "VIBRATION ANALYSIS OF A GASOLINE-ENGINE CAR DRIVING UPON THREE TYPES OF ROADS", The Sixth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2020), 18 - 20 พฤศจิกายน 2020, Kyoto ญี่ปุ่น