การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนบริเวณเหมืองแก่งคอย (SKK) เหมืองลำปาง (SLP) และเหมืองทุ่งสง (STS) เพื่อขอการรับรองกิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme, LESS)