การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)

Publish Year International Journal 2
2021 exChutchai Piewbang, exPuntanat Tattiyapong, exSomporn Techangamsuwan, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia lake virus immunoglobulin G (TiLV IgG) antibody: Immunohistochemistry application reveals cellular tropism of TiLV infection", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 115-123
2020 exJidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of reverse transcription polymerase chain reaction methods for the detection of tilapia lake virus", Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 229-239