การตลาดสำหรับองค์กรการกุศล: ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์