การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Conference 1
2022 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "Collaborative Governance of Housing Relocation Project: A Case Study of Baan Pracharat Rim Klong Project at Bangbua Ruamjai Pattana", 7th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 21 พฤศจิกายน 2022, City of Angeles สาธารณรัฐฟิลิปปินส์