ถุงพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

Publish Year International Journal 2
2021 exNarumol Noivoil, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Compatibility improvement of poly(lactic acid)/thermoplastic starch blown films using acetylated starch", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 138, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 49675-1-16
2021 exKhanh Minh Dang, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic starch blown films with improved mechanical and barrier properties", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 188, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 290-299