ถุงพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

Publish Year International Journal 1
2021 exNarumol Noivoil, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Compatibility improvement of poly(lactic acid)/thermoplastic starch blown films using acetylated starch", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 138, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 49675-1-16