การสืบหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรคใบหงิกเหลืองและลักษณะทนร้อนโดยใช้ GWAS และการพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในมะเขือเทศ

Publish Year National Conference 1
2022 exจันทร์จิรา ปลอบโยน, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียและส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย