การสืบหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรคใบหงิกเหลืองและลักษณะทนร้อนโดยใช้ GWAS และการพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในมะเขือเทศ