การปรับปรุงสมบัติต้านทานน้ำของกากมันสำปะหลังดัดแปรที่มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันสำหรับบรรจุภัณฑ์

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exNatacha Phetyim , "Enhancement of the water-resistance properties of cassava residue by fatty acid addition", International Conference on Nanomaterials, Nanofabrication and Nanocharacterization (2nd NANOMACH2021), 17 - 23 ตุลาคม 2021, Oludeniz สาธารณรัฐตุรกี