การพัฒนาสารสกัดจากข้าวหอมมะลิและข้าวหอมนิลเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม เพิ่มมูลค่า สนับสนุนเกษตรกรไทย