โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องยางพารา

Publish Year International Journal 1
2020 exPhuhiangpa, N., inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of rubber/calcium carbonate composites", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012013-
Publish Year International Conference 1
2019 exนายขวัญชาติ พรหมฮวด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of hydroxylamine sulfate on the storage hardening of natural rubber", International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2019), 16 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย