การวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ลายจุด Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) ในเขตภาคกลางของประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)