ผลบวกส่วนกลับของจำนวนสามเหลี่ยม

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAntony G. Shannon, "Binomial Coefficients and Triangular Numbers", European Journal of Mathematics and Statistics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 22-24
2020 exLalita Nilasinwong, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sums of Reciprocal Triangular Numbers", Progress in Applied Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 14-17