การใช้โซดาเอทานอลลิกนินจากเศษใบและยอดอ้อยในการผลิตแอโรเจล และคาร์โบเจล