การผลิตกรดซัคซินิกจากเศษใบและยอดอ้อยด้วย Actinobacillus succinogenese ในถังหมักขนาด 1 ลิตร