การพัฒนาพันธุ์อ้อยกำแพงแสนที่เหมาะสมกับพื้นที่อาศัยน้ำฝน และการใช้ประโยชน์พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายองค์กรสนับสนุนอย่างถาวร