เครื่องแช่ท่อนพันธุ์ข้อตาอ้อยเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว