การศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใย และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากโปรตีนไหมอีรี่สำหรับคนรักสุขภาพและควบคุมน้ำหนัก


แสดงความคิดเห็น

(0)