การพัฒนาสเตรนเซนเซอร์จากวัสดุนาโนบนยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 3
2021 exนาย กิตติพงศ์ ทะนะ, exผศ. ดร. เรวัตร ใจสุทธิ, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Highly sensitive strain sensor using silver nanowire/poly(3,4-ethylenedioxythiophene): Polystyrene sulfonate coated natural rubber", SPE Polymers, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 224-232
2020 exPattanarat, K., inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaisutti, R., "Influence of ethylene glycol treatment on conductivity and stability of poly(3, 4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate coated cotton yarn", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012051-1
2019 exThana, K., inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaisutti, R., "Electrical and Mechanical Properties of PEDOT:PSS Strain Sensor based Microwave Plasma modified Pre-vulcanized Rubber Surface", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า 012049-1
Publish Year International Conference 1
2019 exนายกิตติพงษ์ ทะนะ, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เรวัตร ใจสุทธิ, "Electrical and Mechanical Properties of PEDOT:PSS Strain Sensor based Microwave Plasma modified Pre-vulcanized Rubber Surface", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (2nd ICMARI) , 16 - 18 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย