เภสัชจนลศาสตร์ของ แอมม๊อกซีไตรไฮเดรช (AMOXIGUARD 15% injection LA) ด้วยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในสุกร