ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบ และยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกบและลูกอ๊อด (ลูกฮวก) ที่มีมาตรฐานไปสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์ของวิสาหกิจชุมชนกบนานครพนม