การพยากรณ์ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล: กรณีของ Bitcoin Ethereum และ Tether