การพัฒนาสูตรผสมสำหรับเติมในอาหารสัตว์จากแบคทีเรียเฟจเพื่อเสริมการเจริญเติบโตและการปลอดเชื้อของไก่

Publish Year International Journal 4
2022 exWattana Pelyuntha, inดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์, "Combined effects of Salmonella phage cocktail and organic acid for controlling Salmonella Enteritidis in chicken meat", Food Control, ปีที่ 133, ฉบับที่ B, มีนาคม 2022, หน้า 108653-1-9
2021 exHue Thi Kim Vu, exMatthew J. Stasiewicz, exSoottawat Benjakul, inดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์, "Genomic Analysis of Prophages Recovered from Listeria monocytogenes Lysogens Found in Seafood and Seafood-Related Environment", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1354-1-19
2021 exKar Hui Ong, exKyaw Thu Aung, exSharon C. M. Chan, exSwaine L. Chen, ex Lee Ching Ng, inดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์, "Whole-Genome Sequencing Analysis of Salmonella Isolates from Poultry Farms, a Slaughterhouse, and Retail Stalls in Thailand", Microbiology Resource Announcements, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-4
2021 exWattana Pelyuntha, exRuttayaporn Ngasaman, exMingkwan Yingkajorn, exKridda Chukiatsiri, exSoottawat Benjakul, inดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์, "Isolation and Characterization of Potential Salmonella Phages Targeting Multidrug-Resistant and Major Serovars of Salmonella Derived From Broiler Production Chain in Thailand", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 662461-1-14
Publish Year International Conference 1
2021 exWattana Pelyuntha, inดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์, "Lysis Profiles of Newly Isolated Salmonella Phages on Ciprofloxacin-Resistant Salmonella Recovered from Broiler Production Chain", The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021), 25 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย