การรับรู้มูลค่าและนวัตกรรมของ AI เทคโนโลยีในธุรกิจให้บริการด้านอาหารในยุคนิวนอร์มอล