การศึกษาเชิงทดลองการใช้ไตรอะซิตินเป็นสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นเพื่อปรับปรุงความเสียดทานระหว่างผิวโลหะ