คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางกลของไม้ประกับตามขวางจากไม้สักตัดขยายระยะเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้าง