การศึกษาเปรียบเทียบวิธีที่ใช้เก็บเขม่าดินปืน และชนิดสำลีพันก้าน ด้วยเทคนิคอินดักทีฟลี่คับเปิล พลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรี