การระบุชนิดของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) และเป็ด (Anas platyrhynchos) ด้วยเทคนิคพีซีอาร์