การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่กะทิรสทุเรียน

  • คุณญาณิน บวรนฤเดช

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์