การเปรียบเทียบการโก่งตัวแนวตั้งระหว่างคาน T และ RSF ในโครงสร้างเรือ

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.รัฐกฤต เรียบร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKe Sun, "Comparison of the vertical deflection of loaded T and RSF stiffeners of marine structures", Maritime Technology and Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 131-158