การพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก

Publish Year National Conference 2
2021 exณัฐนิช พูลศรี, exสริตา พูลภิรมย์, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, inดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ด้วยวิธีติดตามเส้นทางรังสี", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, "รูปแบบรูในเนื้อไม้ที่เกิดจากการเจาะทำลายโดยโรคและแมลงในไม้สัก", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย